tryton-test:invoketask

HowTO Develop

Resum de comandes per descarregar un servidor de desenvolupament:

virtualcreate tryton   # virtualenv tryton --system-site-packages
cd tryton
virtualactive      # source bin/activate
 
hg clone https://bitbucket.org/zikzakmedia/trytontasks tasks
touch local.cfg
pip install --upgrade pip
pip install genshi
pip install python-stdnum
pip install -r tasks/requirements.txt
 
# Descarga repo i branca del config (modules)
invoke modules.config -r https://bitbucket.org/zikzakmedia/tryton-config -b 4.0 # dev/production
 
invoke zz.install --config base.cfg --mode dev
invoke zz.install --config core.cfg --mode dev
invoke zz.install --config trytonspain.cfg --mode dev
invoke zz.install --config zikzakmedia.cfg --mode dev
invoke zz.install --config nantic.cfg --mode dev
invoke zz.install --mode dev
Branques i versió mòduls

La relació entre nom de la branca i versió de cada mòdul:

 • core:
  • default: 3.9
  • zz3.8: 3.8
 • trytonspain:
  • default: 3.9
  • 3.8: 3.8
 • zikzakmedia:
  • default: 3.9
  • 3.8: 3.8
 • nantic *:
  • zz3.9: 3.9
  • zz3.8: 3.8

* Els mòduls de nantic son un fork. La branca “default” NO s'utilitza. Reservada per Nan-tic.

Invoke Task

Requeriments previs

Mitjançant el repo 'tasks' conté un recull de comandes pel desenvolupament i actualitzacions.

hg clone https://bitbucket.org/zikzakmedia/trytontasks tasks

Aquest repo ens crearà un directori “tasks” on disposarem de les tasques que usarem. Les dependencies per ara de tasks son:

pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-scm
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-modules
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-sao
 
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-tests
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-gal
pip install hg+https://bitbucket.org/trytonspain/trytontasks-userdoc
Ús

Amb la opció tindrem el llistat de totes les opcions/comandes disponibles:

invoke -l

Per saber mes opcions de la comanda ho podem fer amb el '-help':

$ invoke --help zz.update
Usage: inv[oke] [--core-opts] zz.update [--options] [other tasks here ...]
 
Docstring:
 Update Tryton modules (hg pull update)
 
Options:
 -m STRING, --module=STRING
 -s STRING, --server=STRING

DOC

 • doc.install Install User DOC
 • doc.make Make User DOC
  • doc.build Build User DOC (html, singlehtml…)
 • doc.open Open User DOC in browser

GAL

 • gal.create Create new Gal Database (PostgreSQL)
 • gal.install Install modules and create data
 • gal.dump Dump PSQL Database to SQL file
 • gal.restore Create PSQL Database and restore SQL file
 • gal.dropdb Drop PSQL Database

Modules

 • modules.config Clone config repo
 • modules.info Info config modules

SAO

 • sao.install Install SAO
 • sao.grunt Grunt SAO
 • sao.locales Locales SAO
 • sao.open Open SAO in browser

Tests

 • tests.test Run Tryton test module/s
  • tests.pyflakes Run pyflakes in module/s

ZZ

 • zz.update Update Tryton modules (hg pull update)
 • zz.install Install Tryton modules (mode dev or production)
 • zz.easy_install Regenerate easy-install.pth

CategoryServidor

 • tryton-test/invoketask.txt
 • Last modified: 2019/07/05 17:41
 • (external edit)