tryton-test:configuracio

= Configuració =

Dades per la configuració de l'ERP
 • Dades legals de l'empresa per donar-la d'alta: nom, adreça, CIF, …
 • Períodes comptables: mensual o trimestral? (per defecte mensual)
 • Plantilla de pla comptable: Normal o Pime (per defecte Pime).
 • Número de dígits del pla comptable (per defecte 6 dígits, ja que no s'ha de crear un subcompte per cada tercer).
 • Impostos per defecte dels productes (per defecte IVA 21% per vendes i IVA 21% soportado per compres).
 • Nom de les diferents entitats bancàries amb les que treballa l'empresa.
 • Quins informes AEAT presenta a hisenda: 303, 340, 347 i/o 349.
 • Seqüències de numeració de factures client, factures proveïdor, fact. abonament client, fact. abonament proveïdor, comandes de venda, comandes de compra, albarans de sortida i albarans d'entrada.
 • Dades servidor de correu sortint SMTP: servidor, port, usuari i contrasenya.
 • Logo de la empresa
 • tryton-test/configuracio.txt
 • Last modified: 2019/07/05 17:41
 • (external edit)