tryton-test:codereview

= Code Review =

Codereview és una eina de revisió de codi per a Tryton. Qualsevol proposta de codi ha de passar pel codereview: * Core de Tryton: http://codereview.tryton.org/ * Trytonspain http://codereview.tryton-erp.es/

Documentació oficial: http://code.google.com/p/tryton/wiki/HowtoContribute

= Instal·lació =

Ens instal·larem hgreview. Es un paquet python que amplia opcions en el Mercurial:

hg_review_--help}

= Opcions hgreview =

Afegirem al fitxer .hgrc del nostre usuari o projecte mercurial les següents opcions, en aquest exemple hem afegit dos servidors a on enviar les revisions de codi, per mòduls que van al codereview del core de Tryton (tryton.org) i per mòduls que van al codereview de trytonspain (tryton-erp.es):

codereview.tryton-erp.es_usuari_hosted_send_email_true}

Per enviar-los a tryton.org és necessari disposar d'un compte de Google, per enviar-los a tryton-erp.es s'ha de crear un compte en el propi servidor pel que prèviament s'ha de contactar amb algun membre actual per que la crei.

= Ús del hgreview =

Enviar un nou codereview

Quan fem un canvi de codi en un mòdul i volem debatre-ho, ho enviarem al codereview:

descripcio}

Ara a http://codereview.tryton.org/ la gent pot afegir comentaris en el codi i debatre-ho.

Actualitzar codereview

Per publicar de nou codi en el mateix codereview:

hg_review_-i_reviewnumber_-m_correccio_realitzada}

Tots els comentaris que hi han al codereview desapareixeran i s'actualitzarà el codi en la nova versió.

Actualitzar codereview d'altres

Per disposar de permisos per publicar o modificar l'issue, el creador de l'issue ha d'afegir l'email d'altres usuaris a la descripció en línies separades:

collaborator_usuari_domini.com_collaborator_usuari2_domini2.com}

D'aquesta manera disposarem de permisos per enviar diferències amb:

hg_review_-i_reviewnumber}

Podeu veure un exemple a: http://codereview.tryton-erp.es/38/

Aplicar canvis al nostre local

Per aplicar els canvis d'un review del codereview en el nostre repositori per testejar-ho ens col·loquem dins del directori del mòdul:

hg_review_--fetch_-i_reviewnumber}

Si el que volem és descarregar-nos un nou mòdul del codereview, el que hem de fer és:

1. Crear el directori amb el nom del mòdul (mkdir nommodul). 2. Entrar dins del directori (cd nommodul). 3. Crear el repositori mercurial (hg init). 4. Aplicar el canvi (review –fetch -i REVIEWNUMBER).

o bé fer:

1. Crear el directori amb el nom del mòdul (mkdir nommodul). 2. wget https://tryton-rietveld.appspot.com/download/issue####.diff 3. patch -p1 < issue####.diff

Altres

Saber el id review que estem treballant:

hg_review_--id}

Saber la url del codereview que estem treballant:

hg_review_--url}

= HgReview + HgClone =

Si el repo es baixat amb nclone, caldrà que la opció “-n” en les comandes per aplicar-ho al codereview

* hg review -nm “Missatge * hg review -ni REVIEWID #Actualizar codi

= Cookies =

El hgreview fa ús d'un fitxer per les cookies:

codereview_upload_cookies}


CategoryDevelop

  • tryton-test/codereview.txt
  • Last modified: 2019/07/05 17:41
  • (external edit)